AMBERIF DESIGN AWARD 2018 - Rejestracja

select

Dane pracy konkursowej

*

Upuść plik tutaj
lub
wybierz plik

Upuść plik tutaj
lub
wybierz plik
 
Akceptuje jako obowiazujacy Regulamin dla Uczestników Konkursu AMBERIF DESINGN AWARD AMBERIF 2018
OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam/my, ze przysługują mi/nam prawa autorskie do w/w prac oraz, ze zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane i nagradzane. Udzielam/y jednocześnie MTG SA (oraz osobom fizycznym lub prawnym, z którymi MTG są lub będą związane umowa) nieodwołanego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania zgłoszonej pracy w celach promocyjnych dokumentacyjnych i marketingowych imprezy pod nazwa Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF, w tym GALI MODY i BURSZTYNU AMBER LOOK w roku 2018 i w latach następnych. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie w/w zdjęć prac oraz zapisów filmowych za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności publikacje w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach, bilbordach, zaproszeniach, innych materiałach promocyjno - informacyjnych, transmisjach telewizyjnych. Zgoda dotyczy zarówno zdjęc i materiałów filmowych przekazanych ze zgłoszeniem jak i wykonanych przez MTG SA* . Zrzekam/my sie jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrola i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z elementami w/w prac (także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych). * W przypadku, gdy podmiotowi zgłaszajacemu prace nie przysługa autorskie prawa do tych prac, zobowiazany jest do uzyskania stosownych oswiadczen od autorów, zgodnie zapisami pkt. I,4 lit b, c, d Regulaminu AMBERIF DESIGN AWARD 2018.